ตุรกีดีลักซ์…สัมผัสเสน่ห์แห่งดินแดนสองฝั่งทวีป

“ประเทศ ตุรกี” ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเซีย ตุรกียังได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนที่เหนือความคาดหมาย” เพราะเพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปแทบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร หรือแม้แต่พาหนะเดินทาง

ไฮไลท์

เมืองเอฟพิซัส (CITY OF EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้อย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เราจะนาท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่า ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างในยุค 2,000 ปีที่แล้ว

เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินแล้วผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก ก่อนที่จะไหลลงไปสู่หน้าผา ผลจากการ
ไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนแห่งนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้า ตกสีขาวราวหิมะเป็นชั้นๆ ขวางทางน้ำ เป็นทางยาวงดงามมาก

เมืองโบราณเพอร์กามั่ม (PERGAMUM) อันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกหนึ่ง สภาพของบ้านเรือนทั่วไปสร้างด้วยหินอ่อน ประกอบด้วยวิหารแห่งทราจัน และวิหารแห่งเอเธน่า พระราชวัง และอ่างเก็บน้ำ อโครโปลิสเจริญสูงสุดในยุคของ กษัตริย์ อูเมเนสที่ 2 (EUMENES II)

เมืองแอสเคลปเปียน (ASKLEPEION) สถานบำบัดรักษาผู้ป่วยทางจิตของชาวกรีกและโรมันในสมัยโบราณ ประกอบด้วย วิหารแห่งเทพแอสคิว แลป บ่ออาบน้า แร่ธรรมชาติบุด้วยหินอ่อน