เกมส์ อ๊อฟ โทรน ของฟาโรห์(ตอน 6)

ซอกซอนตะลอนไป                           (4 สิงหาคม 2562)

เกมส์ อ๊อฟ โทรน ของฟาโรห์(ตอน 6)

โดย   เสรษฐวิทย์  ชีรวินิจ

               อียิปต์โบราณในยุคที่เรียกว่า  อาณาจักรใหม่ (THE NEW KINGDOM) ที่อยู่ในช่วงประมาณปี 1550 ถึง ปี 1069 ก่อนคริสตกาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยราชวงศ์ที่ 18 ต่อเนื่อง ราชวงศ์ที่ 19  เป็นช่วงเวลาที่อียิปต์มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ การทหารเป็นอย่างยิ่ง

               ขณะนั้น  เมืองหลวงของอียิปต์โบราณได้ย้ายจากทางเหนือลงไปทางใต้  ที่เมืองธีบส์(THEBES)  ซึ่งก็คือเมืองลักซอร์ในปัจจุบัน  

               ในยุคนี้เอง  มีฟาโรห์ หลายพระองค์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันจนถึงทุกวันนี้   และ รวมถึงบรรดาฟาโรห์ ที่อยู่ในเรื่องราว  เกมส์ อ๊อฟ โทรน ที่ผมได้เขียนไปแล้วหลายตอน  ล้วนมาจากยุคอาณาจักรใหม่ด้วยกันทั้งสิ้น  


(ฟาโรห์ อัคเคนนาเตน  ผู้ปฎิวัติแผ่นดินอียิปต์ทั้งมวล)

               ตอนที่แล้วผมได้พูดถึง เกมส์ อ๊อฟ โทรน และ การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ ของ ฟาโรห์ ธุทโมเซส ที่ 4  สัปดาห์นี้จะขอพูดถึง เรื่องราวของฟาโรห์ ในยุคต่อมาก็คือ  อาเมนโฮเทป ที่ 4  ซึ่งชื่อนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก  แต่หากผมเอ่ยชื่ออีกชื่อหนึ่ง  ท่านผู้อ่านจะต้องร้องอ๋อทันที

               อีกชื่อหนึ่งของ อาเมนโฮเทป ที่ 4 ก็คือ  อัคเคนนาเตน(AKHENATEN) ฟาโรห์ผู้ปฎิวัติระบบศาสนา และ ศิลปะ ของอียิปต์โบราณครับ

               อัคเคนนาเตน เป็นโอรสของ อาเมนโฮเทป ที่ 3  ในขณะที่ อาเมนโฮเทป ที่ 3 เป็นโอรสของ  ฟาโรห์ ธุทโมเซส ที่ 4  ฟาโรห์เจ้าของ ศิลาจารึกแห่งความฝัน ตามที่ผมได้เล่าให้ฟังไปในตอนที่แล้ว  

               ก่อนอื่น  ต้องเท้าความเรื่องศาสนาอียิปต์โบราณ และ ฟาโรห์ อัคเคนนาเตน ให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักพื้นเพเสียก่อน


(เทพอะตุม หรือ เทพรา ประมุขแห่งเทพเจ้าอียิปต์ทั้งมวล)  

               ยุคสมัยก่อนหน้า ฟาโรห์ อัคเคนนาเตน  ชาวอียิปต์จะนับถือศาสนาที่มีเทพเจ้ามากมาย (PANTHEISM) เป็นครอบครัวของเทพเจ้า  และกลายเป็นต้นกำเนิดของแนวความคิดเรื่องเทพเจ้าต่างๆของกรีก โรมัน  และ น่าจะรวมถึงศาสนาฮินดูด้วย

               เริ่มตั้งแต่เทพอะตุม (ATUM) หรือ เทพแห่งพระอาทิตย์ บางครั้งก็เรียกว่า เทพรา (RA)  เทพราสร้างลูกของตัวเองขึ้นมาคือ เทพชู(SHU) และ เทพีเทปนุต(TEFNUT)

               จากนั้น  เทพชู กับ เทพีเทฟนุต ก็มีลูกอีกสอง องค์ คือ เทพเกบ(GEB) เทพแห่งธรณี และ เทพีนุต (NUT)เทพแห้งท้องฟ้า   เทพเกบ กับ เทพีนุต มีลูก 4 องค์ เป็นชายสอง คือ เทพโอไซริส(OSIRIS) และ เทพ เซธ(SETH)  เป็นหญิงอีกสององค์ คือ เทพีไอซิส(ISIS) และ เทพี เนฟธีส(NEPHTHIS)

               รวมเรียกว่า  เทพเจ้าทั้ง 9 ของอียิปต์โบราณ  ซึ่งก็คงจะใกล้เคียงกับเทพเจ้าทั้งหลาย แห่งยอดเขาโอลิมปุส ของชาวกรีกและโรมัน  และ เทพเจ้าทั้งหลายแห่งยอดเขาพระสุเมรุ ของศาสนาฮินดู

               นอกจากเทพเจ้าหลักทั้ง 9 องค์นี้แล้ว  ยังมีเทพประจำท้องถิ่นอีกจำนวนมาก ที่ได้รับการเคารพนับถือจากชาวอียิปต์ทั้งมวล  โดยมีนักบวชที่ประจำแต่ละวิหารทำหน้าที่ผูกขาดในการติดต่อ หรือ เชื่อมต่อกับเทพเจ้าประจำวิหารเหล่านั้น

               นักบวชเหล่านี้  จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ  ว่าจะต้องทำอย่างไร  รวมถึงจะทำหน้าที่พยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองในอนาคตให้แก่ฟาโรห์  หรือ ผู้ปกครองท้องถิ่นนั้นๆด้วย  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารประเทศให้แก่ฟาโรห์ และ ผู้ปกครองท้องถิ่น

               เช่นเดียวกับที่จารึกในพระคัมภีร์ไบเบิล ฉบับพันธะสัญญาเก่าว่า  โจเซฟ ได้พยากรณ์ความฝันให้แก่ฟาโรห์ว่า  แผ่นดินจะอุดมสมบูรณ์ใน 7 ปี  และหลังจากนั้นก็จะแห้งแล้งอดอยากอีก 7 ปี ซึ่งช่วยทำให้แผ่นดินอียิปต์รอดพ้นจากภัยพิบัติยาวนาน 7 ปีไปได้  

               ดังนั้น  นักบวชจึงมักจะมีฐานะมั่งคั่ง ทั้งในทางสังคม และ เศรษฐกิจ  เพราะมีผู้ให้ความเคารพ  และ จะต้องถวายสิ่งของ ทรัพย์สินเงินทองให้อยู่เสมอๆ  และ  ที่สำคัญก็คือ  ไม่ต้องเสียภาษี 


(นักบวชในศาสนาอียิปต์โบราณ คนยืนกลาง เป็นประธานในพิธี โอเปด หรือ พิธีฮันนีมูนของเทพเจ้า)

               เมื่อ อาเมนโฮเทป ที่ 4  ขึ้นครองราชย์  พระองค์ก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้แก่ประเทศอียิปต์ อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  หรืออาจจะเรียกได้ว่า  เป็นการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน

               เริ่มจากการเปลี่ยนพระนามของพระองค์ จาก อาเมนโฮเทป  มาเป็น อัคเคนนาเตน ด้วย 

               ทำไมจึงต้องเปลี่ยนชื่อ ?  

               ผมจะมาเจาะลึก เกมส์ อ๊อฟ โทรน ของ ฟาโรห์ อาเมนฮเทป ที่ 4  หรือ อัคเคนนาเตน ในตอนต่อๆไปครับ

               ท่านที่สนใจจะเดินทางกับผม ในรายการ เจาะลึกอียิปต์ 10 วัน 7 คืน  พักในเรือสำราญ ระดับ 5 ดาวดีลักซ์ ล่องแม่น้ำไนล์ 3 คืน และ พักโรงแรมบนเกาะกลางแม่น้ำไนล์ในไคโร 4 คืน  อาหารอย่างดี  บรรยายชมอย่างเจาะลึก  ออกเดินทางทุกเดือน  เชิญติดต่อสอบถามได้ ที่  02 651 6900 หรือ  088 578 6666 หรือ LINE ID  14092498   

               ออกเดินทางแน่นอน

               ท่านที่ต้องการอ่านบทความ “ซอกซอนตะลอนไป” ย้อนหลัง 5 ปี  สามารถอ่านได้ที่ บล็อก “ซอกซอนตะลอยไป”  ที่ www.whiteelephanttravel.co.th 

               พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ 

Posted in ซอกซอนตะลอนไป โดย เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ and tagged , , , .