ตุรกี

บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จำกัด มีความยินดีขอนำท่านผู้มีเกียรติเดินทางสู่ ประเทศตุรกี  ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม  ที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเซีย

ตุรกียังได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนที่เหนือความคาดหมาย”  เพราะเพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปแทบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม  ร้านอาหาร  หรือแม้แต่พาหนะเดินทาง

นอกจากนี้   ยังมีสิ่งละอันพันละน้อยอีกมากที่เหนือความคาดหมายรอให้คุณไปค้นพบ   รวมทั้งการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  และ ชิมอาหารอร่อยๆ มากมาย

ณ. บัดนี้ เราขอนำท่านเดินทางสู่ ตุรกี  ดินแดนที่จะต้องไปเห็นให้ประจักษ์ด้วยตาตนเองว่า “เหนือความคาดหมายอย่างไร ?”

ไฮไลท์

นำชม เมืองเอฟพิซัส (CITY OF EPHESUS)   เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้อย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง  เราจะนำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่า  ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างในยุค 2,000 ปีที่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้ง  ที่สามารถจุคนดูกว่า 30,000 คน  ซึ่งยังคงใช้งานจนกระทั่งทุกวันนี้

เดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองของชาวกรีกที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาตั้งแต่อดีตกาลเมื่อกว่า 3,000 ปีมาแล้วที่เรารู้จักกันดีจากบทกวีของมหากวี “โฮเมอร์” (HOMER)     เรื่อง  “อีเลียต” (ILIAD)  ที่บรรยายสงครามทรอยครั้งนี้  (หรือเรียกกันว่า “สงครามโทรแจน”)    นำชมเมืองทรอย

นำชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (DOLMABAHCE PALACE)  สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมอจิท (ABDUL MECIT) ในปี ค.ศ.1843 ใช้เวลา 12 ปี เพราะความที่สุลต่านเมอจิททรงเป็นผู้คลั่งไคล้ยุโรปอย่างตกขอบ  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม  การดำรงชีวิต  ตลอดจนการทหาร  ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้น