ประวัติการดำเนินงาน (โดยย่อ)

บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/097 ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคารชัยวดี เลขที่ 1091/121-2 ศูนย์การค้านครหลวงไทย แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 651-6900 โทรสาร 02 651-7509  ภายหลังได้ย้ายที่ทำการบริษัทฯ มาที่ เลขที่ 153-154 ชั้น 6 อาคาร เอส กรุ๊ป ศูนย์การค้านครหลวงไทย แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ.2549 เป็นต้นมา โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ และ โทรสารเดิม

บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และการนำชมประวัติศาสตร์ และอารยธรรมเก่าแก่ เพื่อการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป จากประสบการณ์ในการจัดท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมายาวนาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันต่าง ๆ ในการนำชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น

ผลงานที่ผ่านมา

 • สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปดูงานที่สิบสองปันนา ประเทศจีน ปี พ.ศ. 2535
 • บริการนำคณะผู้บริหารศึกษานิเทศก์และครูไปอบรมและดูงานเรื่อง อาณาจักรโรมันและยุโรป ปี พ.ศ. 2536
 • บริการนำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปดูงานที่ประเทศจีน ปี พ.ศ. 2537
 • บริการนำคณะบริหารงานวัฒนธรรมระดับสูง ไปสัมมนาที่ประเทศ สหภาพพม่า ปี พ.ศ.2538
 • บริการจัดนำคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประมาณ 35 ท่าน นำโดยท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อารีย์ วงศ์อารยะ เดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.2539
 • บริการนำคณะข้าราชการระดับ ซี 8 ของกระทรวงมหาดไทยไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2539
 • บริการนำคณะข้าราชการ กรมทางหลวง ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ในปี พ.ศ.2540
 • บริการนำคณะสมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ และทรงเสด็จด้วย 4 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2542-2545
 • บริการนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไปดูงานในประเทศจีนและญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2546
 • บริการนำคณะข้าราชการสภากรุงเทพมหานคร ไปดูงานในประเทศออสเตรเลีย และจีน ในปี พ.ศ.2545 / 2546 / 2547 และ 2548 ตามลำดับ
 • บริการนำคณะศึกษานิเทศก์ และ อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไปดูงานที่ประเทศอัฟริกาใต้ ในปี พ.ศ. 2545
 • บริการนำผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท สยามไดกิ้น เซลล์ ไปทัศนศึกษายังประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2547
 • บริการนำสถาปนิกจากบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (คอตโต้) ไปทัศนศึกษายังประเทศรัสเซีย ในปี พ.ศ.2546
 • บริการนำเจ้าของร้านค้าและ สถาปนิกจากบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (คอตโต้) ไปทัศนศึกษายังประเทศอียิปต์ ในปี พ.ศ.2547
 • บริการนำคณะนายแพทย์ และ ข้าราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปดูงานเกี่ยวกับงานโรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์ ใน ปี พ.ศ.2548
 • บริการนำสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย ไปดูงานทางด้านสถาปัตยกรรมในประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2548
 • บริการนำคณะผู้บริหารของสภากาชาดไทย ไปดูงานในประเทศมาเลเซีย และประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ.2549
  ฯลฯ

ประวัติ คุณเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ

เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ

Setthawith Cheravinich
เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ
Managing Director of White Elephant Travel Agency Co.,Ltd.

การศึกษา :
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน

 • ทำรายการทางสารคดีท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรมเผยแพร่ทาง Youtube/whiteelephant2529
 • เขียนบทความดูดวง คอลัมน์ดูดวงออนไลน์ ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าดอทคอม
 • เขียนบทความท่องเที่ยว คอลัมน์ซอกซอนตะลอนไป หนังสือพิมพ์แนวหน้าดอทคอม
 • เรียบเรียงตําราโหราศาสตร์ภารตะ ในบล็อก www.horaparata.com/setthawith
  และ www.horaparata.com/life-value

ผลงานทางวิชาการ
เขียนหนังสือ ไกด์บุ๊ก ชื่อ “ท่องโลกศิลปวัฒนธรรม กับ เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ” 4 เล่ม

 1. อิตาลี สเปน ธิเบต แล๊ตเวีย
 2. อียิปต์ กรีซ ตุรกี
 3. ออสเตรีย
 4. สวิตเซอร์แลนด์

สั่งซื้อหนังสือได้ที่ White Elephant Travel Agency โทร. 02-651-6900


Partner in Egypt

DotCom Travel

HEAD QUARTER: 12 Youssef el Gendy Street, Bab el Louk, Cairo, Egypt
ESTABLISHED DATE: 1983

Our Mission:-

DotCom Travel is a professionally agency which provide a complete range of travel and tourism inside and outside Egypt. DotCom Travel was founded in Egypt with three branches. We are so cautious of the services we providing to the customers also our services are made to meet our customer’s expectations where we organize domestic flights for individuals and groups in Egypt and all over the world. We have a professional customer service team works for 24-hours. The company is interested to give the client a tour experience and expertise around the world varying degrees and best prices, also offering airlines reservations for different destinations and doing detailed private tour according to the needs of the client.

Our vision:-

To be the first choice for clients and companies also to be creative and leaders in the concept of travel, positioning ourselves in the market and to be known for providing a good quality for our clients. Our vision captivates our ambitions of being the best in our field. It’s the basics of what we all stand for as one company.

Our Goals:-

 • Provide a unique service to our clients.
 • Provide best prices that matches our client’s needs.
 • Be professionalism at the market of tourism.

Our services:-

 • Dealing with all the airlines such as Emirates, Etihad, Lufthansa, KLM, British, Air France, Qatar, Oman, the Gulf and others.
 • Issuing all visas especially Dubai visa.
 • Transfer (APT – HTL – APT) in Egypt and Outside Egypt as well.
 • Specialize in organizing entertainment programs for domestic flights and trips in (Sharm el Sheikh – Hurghada – El Alamein – North Coast – Marsa Alam – Nuweiba – Safaga – El Gouna and several other areas).
 • Dealing with all the hotels with Providing Specials Offers.
 • Organizing programs for conferences and exhibitions over the world.
 • Specialize in organizing entertainment trips for foreigners at the most important countries in Asia, Europe and Africa with the provision of all required services and continuous monitoring from the moment of arrival to departure to ensure customer convenience.
 • Organizing programs at the highest level of services to make sure of the welfare of honeymooners.
 • Organizing safaris and internal trips like oases and other charming areas.
 • Welcoming the delegations tourists that arrives the hall and organize their special programs and continually follow up to ensure that they get the finest and the best level of service.

Mr.Tamer Salem (General Manager)

Our People:-
At DotCom Travel we have worked carefully to select the most right, high trained team that manage the clients business. We are seeking to continue providing high training courses to enhance our team experience and the existing experts.