สวิตเซอร์แลนด์ 2 – ณ ที่เมฆและหมอกบรรจบกัน

ไฮไลท์

โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โปรแกรมที่ 2 ซึ่งไม่เคยมีบริษัทไหนในประเทศไทยจัดมาก่อน เราขอนำท่านไปพักผ่อนในหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงแค่ไม่กี่ร้อยคนบนยอดเขา สถานที่ที่คุณอาจจะเรียกได้ว่า “ ณ ที่ซึ่งเมฆและหมอกมาบรรจบกัน ” เราจะเดิน “ไฮกิ้ง” ออกกำลังกายไปตามท้องทุ่งที่ปลอดโปร่งและสวยงาม ให้คุณหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ผสมกับเมฆและหมอกในอัตราส่วนเล็กน้อยเข้าไปในปอด

หมู่บ้านมูร์เริน ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผากึ่งกลางระหว่างพื้นราบเบื้องล่างกับยอดเขาสูงอันมีชื่อเรียกว่าว่า “ชิลธอร์น” เมื่อมองออกจากหมู่บ้านไปก็จะเห็นแต่ท้องฟ้าเวิ้งว้างทาให้ท่านรู้สึกราวกับว่ากาลังโบยบินอย่างอิสระกลางท้องฟ้า มูร์เรินเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงประมาณ 500 คนเท่านั้น การเดินทางสู่มูร์เรินต้องใช้รถไฟหรือกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไป ณ ที่นี่ ยามเช้าหรือยามค่าบางครั้งจะมีหมอกบางๆ โรยตัวไปทั่ว ขณะเดียวกันบางครั้งท่านอาจจะได้เห็นกลุ่มก้อนเมฆเลื่อนไหลผ่านไปอย่างอ้อยอิ่ง ผสมผสานกันกับหมอกที่โรยตัวอยู่จนแทบจะแยกไม่ออกว่า ไหนเป็นเมฆไหนเป็นหมอก

ชมทิวทัศน์ที่สวยงามจากภัตตาคารที่หมุนได้รอบตัว 360 องศา เพราะยอดเขาชิลธอร์นเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในย่านนี้ จะเป็นอาหารที่อร่อยทั้งรสชาติและสายตาที่ท่านจะไม่ลืมเป็นอันขาด

เดินเล่นชมเมืองอินเตอร์ลาเกน เมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเหมาะแก่การพักผ่อนและเดินเล่น นอกจากนี้ อินเตอร์ลาเกนยังเก็บรักษาบ้านเรือนเก่าๆ ที่เป็นประวัติศาสตร์ของสวิสฯ ไปแล้วไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย