ออสเตรีย - ชาเล่ต์ แอนด์ เลค 10 วัน

อย่างน้อยก็สักครั้งที่คุณคงจะเคยได้ฟังเพลง  THE  BEAUTIFUL  BLUE  DANUBE อันเป็นเพลงโรแมนติคคลาสสิคในลีลาของวอลท์ซ  ผลงานของคีตกวีเอกของโลก “โยฮันน์ สเตราสส์ จูเนียร์” ซึ่งอาจจะทำให้คุณหลับตาแล้วนึกถึงดินแดนแห่งหนึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาเขียวขจี  ดอกไม้สีสดๆ  สายน้ำใสๆ ที่ไหลเอื่อยๆ  ไปตามลำธารเล็กๆ  และบ้านเรือนขนาดกระทัดรัดที่ชวนให้อยากเข้าไปพักอาศัยสักคืน นั่นคือ ประเทศออสเตรีย  ดินแดนแห่งอมตะเพลงคลาสสิกของโลก  ที่ซึ่งว่ากันว่า  แม้แต่สายน้ำยังไหลเป็นจังหวะวอลท์ซ  ดินแดนที่คีตกวีดัง ๆ ในสมัยก่อนมาพำนักเพื่อสร้างจินตนาการในการประพันธ์เพลงของตนเองขึ้นมาและบางคนถึงขนาดเลือกเอาที่นี่เป็นเรือนตายเราคงไม่ต้องบรรยายมากมายว่า  ดินแดนแห่งนี้จะโรแมนติกขนาดไหน

บัดนี้ บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จำกัด  มีความภูมิใจขอนำท่านสู่ดินแดนที่ว่านี้  ด้วยการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างประณีตที่สุด  เราจะนำท่านท่องไปจนทั่วดินแดนแห่งวอลท์ซ  ชิมอาหารประจำชาติและข้อสำคัญ  นำท่านไปพักนอกเมือง  ในภูมิประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่เขียวขจีและไม้ดอกนานาพันธุ์  แทนที่จะพักอยู่แต่ในเมืองที่เต็มไปด้วยป่าคอนกรีต ออสเตรีย-ชาเล่ต์แอนด์เลค  เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่เราภูมิใจเสนอต่อท่าน

แม่น้ำดานูบ

ไฮไลท์

เชิญท่านชมความสวยงามของทิวทัศน์ตรงช่วงคุ้งน้ำของแม่น้ำดานูบที่สวยงาม กับบรรยากาศสงบของบ้านเรือนที่อยู่แถบนี้ เดินทางต่อไปยัง เมืองเครมส์ (KREMS) นำท่านล่องเรือจากเมืองเครมส์เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามของสองฟากฝั่งแม่น้ำไปยังเมืองสปิทซ์ (SPITZ) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่เมืองเมลค์ (MELK)

นำท่านชม โบสถ์เมลค์ (MELK ABBEY)  หรือที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งก็คือ “สติฟท์ เมลค์” (STIFT  MELK) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสวยงาม  เป็นหมู่อาคารขนาดใหญ่สไตล์บารอค (BAROQUE) ทาสีเหลืองสดสลับขาว  สามารถมองเห็นได้แต่ไกล  เนื่องจากตั้งเด่นอยู่บนเขาริมหน้าผาติดกับแม่น้ำเมลค์ซึ่งเป็นสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำดานูบอีกทีหนึ่ง

หมู่บ้าน บาด อิชเชิล (BAD ISCHL) (ระยะทางประมาณ 17 กม.ใช้เวลาเดินทาง  ประมาณ 30 นาที)  หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักริมทะเลสาบ  เป็นที่ตั้งของสถานที่บำบัดที่มีบ่อน้ำแร่  สำหรับสปาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน  เคยเป็นที่ตั้งสภาเหมืองเกลือแห่งแรกที่มีเหมืองเกลือในแถบนี้  เคยเป็นสถานที่พักผ่อนของพวกบรรดาเจ้าขุนมูลนายขุนนางชั้นสูงในอดีต 

เมืองฮัลล์สตัท (HALLSTATT) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่ว่ากันว่า  สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรีย  ถูกนำไปขึ้นหน้าปกในนิตยสารท่องเที่ยวอย่างมากมาย  และยังเป็นเมืองแห่งเหมืองเกลือสำคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณเรื่อยมาจนกระทั่งสมัยของพระนางมาเรีย เธเรซ่า

เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) (ระยะทางประมาณ 48 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)เมืองที่ได้รับสมญา “THE ROME OF THE NORTH” ถือเป็นหนึ่งในสามเมืองของโลกที่มีบ้านเมืองสวยงามน่าเพลิดเพลินเจริญตาที่สุดทั้งนี้เพราะเมืองซาลส์บวร์กได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง ในการสร้างเมืองจากเจ้าชายอาร์ชบิชอปส์ (PRINCE ARCHBISHOPS) ให้เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบาโรก

ล่องเรือใน ทะเลสาบวอร์ธเทอร์ (WORTHER LAKE) ทะเลสาบนี้มีความยาวถึง 17 กิโลเมตร เชิญท่านเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่งดงามของทิวเขาสองฟากฝั่งทะเลสาบ ซึ่งเป็น
พรมแดนเชื่อมต่อระหว่างออสเตรียกับยูโกสลาเวียและอิตาลี