อินเดีย – มหาราชา

อินเดีย ประเทศที่อยู่เหนือคำอธิบายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่วิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน หรือประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง สลับซับซ้อน ลุ่มลึกและเต็มไปด้วยเสน่ห์ และน่าพิศวง บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จา กัด ผู้นา ในการจัดทัวร์แบบเจาะลึกทีละประเทศเป็นบริษัทแรก ในประเทศไทย มีความภูมิใจขอแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว อินเดีย – มหาราชา 10 วัน เป็นโปรแกรมที่สองหลังจากที่โปรแกรม อินเดีย – เดอลุกซ์ ได้สร้างความพอใจให้แก่ท่านสมาชิกมาแล้ว

ไฮไลท์

จิตรกรรมฝาผนังทถ้ำอชันตา (AJANTA CAVES) ซึ่งเป็นศิลปกรรมสมัยคุปตะ สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 11 แต่ได้ถูกกลบฝังไว้อย่างโดดเดี่ยวภายใต้ธุลีดินเป็นเวลานานถึง 800 ปี จนกระทั่งในศตวรรษที่ 19 ได้มีทหารอังกฤษกลุ่มหนึ่งค้นพบโดยบังเอิญในช่วงการล่าอาณานิคม

ถ้า อชันตาประกอบไปด้วยถ้า เล็กๆ รวม 28 ถ้า ที่ขุดเข้าไปในภูเขา และเรียงกันเป็นแนวอยู่เหนือหุบเขาคล้ายกับถ้า เมาะเกาที่เมืองตุ้นหวงในประเทศจีน สร้างขึ้นเพื่อการจำศีลภาวนาของศิษย์ตถาคตอันเป็นหนทางนำมาซึ่งการใฝ่หาคุณธรรม ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าที่เพียรสลักหินโดยใช้เพียงค้อนและสิ่วจนสำเร็จ

ป้อมเมห์รังการ์ห (MEHRANGARH FORT) ซึ่งเป็นวังที่ ประทับของมหาราชาองค์ก่อน ๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 400 ฟุต มีกาแพงล้อมรอบ ภายในแบ่งเป็น 3 ชั้นด้วยกันคือ พระราชฐานชั้นนอก ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่อาคารที่ทา การของราชสา นักและข้าราชบริพาร ห้องเครื่องและโรงม้า พระราชฐานชั้นใน ประกอบไปด้วยที่พระทับของมหาราชาและห้องโถง พระราชอาสน์ ชั้นในสุดเป็นพระราชฐานที่ประทับของฝ่ายในซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี

วัดดิลวารา (DILWARA TEMPLES) วัดในศาสนาเชนที่มีโบสถ์เป็นชั้นๆ ประดับด้วยหินอ่อนอันงดงาม และมีถ้า ที่มีความสวยงามมากซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ 11 ถึง ศตวรรษที่ 13