อิหร่าน – อาณาจักรเปอร์เชี่ยน

ครั้งหนึ่งในอดีต ในยุคของอเล็กซานเดอร์มหาราช แห่งมาซิโดเนีย เมื่อประมาณศตวรรษที่ 4 ก่อน คริสตกาลและก่อนหน้านั้น มหาอา นาจอีกชาติหนึ่งของเอเชียที่มีอา นาจขึ้นมาเทียบเท่ากับบรรดานครรัฐของกรีก ก็ คือ อาณาจักรเปอร์เชี่ยน ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และการผสมผสานแห่งอารยธรรมหลายชั้น ทา ให้อาณาจักรเปอร์เชี่ยน ซึ่งก็คือ ประเทศอิหร่านในปัจจุบันนี้ มีความน่าสนใจมาก ยังไม่นับรวมความสวยงามของทัศนียภาพและสิ่งก่อสร้างยุคหลัง ซึ่งจะทา ให้ภาพของอิหร่านในจินตนาการของท่านเปลี่ยนไป

ไฮไลท์

สุเหร่า นาสิร์ อัล มุลค์ (NASIR AL-MOLK MOSQUE) ซึ่งเป็นสุเหร่าที่สร้างในปี ค.ศ. 1876 ตรงกับสมัยของราชวงศ ์คาจา (QAJAR DYNASTY) เพื่อให้คนชั้นสูงในสังคมไว้ใช้ งานเท่านั้น เป็นสุเหร่าที่ออกมาแบบได้สวยงาม ที่เด่นที่สุดเห็นจะเป็นการใช้กระจกสีมาช่วยในการประดับประดาที่ผนังกาแพง ยามที่แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาในสุเหร่า แสงจะส่องผ่านกระจกสีเหล่านี้มีแสงสีมากมายหลายชนิดสวยงามมาก หากชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

เนโครโพลิส (NECROPOLIS) ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนผาหิน และที่สำคัญเป็นสุสานของกษัตริย์ดาริอุสที่ 1 และกษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาอีก 3 พระองค์ ซึ่งเคยปกครอง นครเปอร์เซโพลิสมาก่อน

หมู่บ้านอับยาเนห์ (ABYANEH) หมู่บ้านโบราณที่ ตั้งอยู่ในหุบเขาตอนกลางของเมืองคาซาน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใช้อิฐดินดิบเป็นวัสดุในการก่อสร้าง ยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบ