เยอรมัน-เจาะเกราะบาวาเรีย

ไฮไลท์

“เยอรมัน” ดินแดนของอนารยะชนในอดีต ผู้ซึ่งเคยดับรัศมีอันเจิดจ้าของจักรวรรดิโรมันมาแล้วเมื่อโรมันล่มสลาย ชาวเยอรมันได้ยกฐานะของตนจากอนารยะชนขึ้นเป็นเผ่าอารยันอันสูงส่ง และพยายามสร้างความยิ่งใหญ่ให้เป็นมหาอานาจ จนเกือบจะครองความเป็นเจ้าโลกอยู่รอมร่อหลายหนแล้ว ในช่วงที่พยายามยกฐานะนั้นวุ่นวายไม่น้อย เพราะแต่เดิมเมื่อยังไม่มีชาติเยอรมันนั้น บนแผ่นดินเต็มไปด้วยแว่นแคว้นน้อยใหญ่ที่ไม่ขึ้นต่อกันซึ่งต่างมีวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะของตนเอง ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน การแต่งตัว การใช้ชีวิตประจำวัน และงานเทศกาลของแต่ละแห่งจึงไม่ซำ้กันเลย ทั้งนี้เนื่องจากเยอรมันเพิ่งรวมตัวกันสำเร็จเมื่อไม่กี่อายุคนนี่เอง

ปราสาทแฮร์เร็มชิมเซ(HERREN CHIEMSEE)

ปราสาทแฮร์เร็มชิมเซ(HERREN CHIEMSEE) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะแฮร์เร็มอินน์เซล (HERREN INNSEL) ในทะเลสาบชิมเซ (CHIEMSEE) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเขตบาวาเรียตอนบน จึงได้รับสมญาว่า BAVARIAN SEA ปราสาทแห่งนี้สร้างโดยพระเจ้าลุควิคที่ 2 แวดล้อมไปด้วยสนามหญ้าเขียวขจี น้ำพุขนาดใหญ่ และสวนดอกไม้ที่กาลังบานสะพรั่งซึ่งอยู่ทางด้านหลังของตัวปราสาท พระเจ้าลุดวิคที่ 2 ทรงตั้งพระทัยให้ผู้มาเยือนซึ่งเข้ามาจากทางด้านหน้าตื่นตะลึงกับความงามของอุทยานเมื่อมองผ่านหน้าต่างกระจกของตัวปราสาทออกไปสู่ด้านหลัง

ปราสาทลินเดอฮอพ (LINDERHOF)

ปราสาทลินเดอฮอพ (LINDERHOF) ซึ่งพระเจ้าลุควิคที่ 2 ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสในการสร้างปราสาทหลังนี้ตามแบบรอคโคโค ปราสาทแห่งนี้สร้างอยู่บนเนินเขาที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,600 เมตร เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดให้หาทำเลที่ตั้งที่ห่างไกลและสงบเงียบ

เมืองเมียร์สบวร์ก (MEERSBURG)

เมืองเมียร์สบวร์ก (MEERSBURG) เพื่อนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังอุทยานธรรมชาติไมเนาว์ (MAINAU NATURE PARK) ซึ่งเป็นอุทยานธรรมชาติที่งดงามบนเกาะกลางทะเลสาบ เชิญท่านเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์